Het wiel van de mentor

HET WIEL VAN DE MENTOR Om de kwaliteit van ons onderwijs te verbeteren, werken we steeds vaker met enquêtes waarin we de betrokkenen (de leerlingen) vragen wat ze van de lessen en wat ze van de activerende didactiek vinden. Aan het einde van dit schooljaar willen we...

Lees meer

dependance

LESSEN SCHOOLJAAR 2016-2017 Dit schooljaar hebben wij door toename van het aantal leerlingen, en dus ook van het aantal lessen, gebruik gemaakt van twee lokalen op het terrein van de voetbalvereniging van Haarlem-Kennemerland, tegenover de school. Komend schooljaar...

Lees meer

De kunstklas

uit de kunstklas Op 11 maart gaf de schilder Gerard Teuben een workshop. Hij nam de leerlingen mee in zijn snelle, wilde en enthousiaste manier van schilderen. Als inspiratie gebruikt hij foto’s van feesten, terrassen, volle stranden en andere plekken waar veel mensen...

Lees meer

de Gezonde school

De Gezonde school In de schoolgids van onze school staat het duidelijk aangegeven: We zijn een gezonde en sportieve school. Om dit slogan extra te benadrukken zijn we begonnen met het aanvragen van het vignet “De Gezonde School”, gericht op Sport &Bewegen. Naast...

Lees meer

Tweetalig vwo, ‘work in progress’

Tweetalig vwo, ‘work in progress’ Het jaar is nog niet voorbij en nu al kunnen we binnen het tweetalig vwo terugkijken op een schooljaar vol nieuwe ontwikkelingen. Op het moment van dit schrijven hebben we net een bezoek gehad van het Europees Platform. Het Europees...

Lees meer

vanuit de schoolleiding

VANUIT DE SCHOOLLEIDING De eindexamens zitten erop en ook het einde van het schooljaar voor alle andere leerlingen nadert met rasse schreden. Een spannende tijd. Voor de examenleerlingen omdat ze in spanning de uitslag van hun eindexamen afwachten, voor alle andere...

Lees meer

Uitdagend leren op het vwo

Projectgroep “uitdagend leren op het vwo” hard aan het werk Iedere woensdagochtend werken 8 collega’s onder leiding van projectleider Anita Duineveld aan het verbeteren van ons onderwijsaanbod op het vwo. Ze hebben de opdracht gekregen om te kijken hoe ze het...

Lees meer

Correspondentie

Vanuit Het Schoter wordt bijna wekelijks mail verstuurd naar u met brieven en andere informatie over activiteiten van de leerlingen. Alle correspondentie wordt ook op de website opgeslagen. U kunt dit vinden onder het kopje Informatie – Brieven. Om er voor te zorgen...

Lees meer

Van de schoolleiding

De eerste maanden van het schooljaar 2015 – 2016 zijn voorbijgevlogen en de balans wordt, terwijl ik dit stukje aan het typen ben, opgemaakt. Gisteravond (woensdag 9 december) en vandaag voeren alle leerlingen samen met hun ouder(s)/verzorger(s) een...

Lees meer

De Medezeggenschapsraad: ook voor ouders!

Zoals elke school heeft ook Het Schoter een Medezeggenschapsraad (MR). De MR is een overlegorgaan met drie geledingen: leerlingen, ouders en personeel. De MR levert een bijdrage aan de ontwikkeling van de schoolorganisatie en het onderwijs. De leden van de MR hebben...

Lees meer