Talentbegeleiding

Ben jij een leerling die vele uren in de week traint/repeteert op hoog niveau? Op Het Schoter willen we leerlingen graag ruimte geven om hun talenten te ontwikkelen. Wij zorgen er met maatwerk voor dat jij school en jouw talentontwikkeling goed kunt combineren. Je hebt als talentleerling het recht op faciliteiten als verlof, uitstel voor toetsen of aanpassing van het rooster. Uiteraard staat er wel iets tegenover: je gedraagt je ook op school professioneel en je cijferlijst is voldoende. Wat is er allemaal mogelijk?

 • Je kunt een aangepast rooster krijgen;
 • Je kunt les volgen in een parallel-klas;
 • Je kunt toetsen maken op locatie;
 • Je kunt toetsen maken op een eerder/later moment;
 • Je kunt tijdens tussenuren werken in het topsporthonk;
 • Je kunt, in sommige gevallen, vrijstelling krijgen voor huiswerk;
 • Je kunt onder voorwaarden deelnemen aan toernooien of trainingen tijdens schooltijd;
 • Je kunt uitstel krijgen voor een schoolexamen, als je op ditzelfde moment een wedstrijd of trainingskamp hebt.

En wij kunnen de volgende faciliteiten aanvragen voor je:

 • Je kunt vrijstelling krijgen voor sommige vakken;
 • Je kunt als je een NOC*NSF-status / belofte KNVB status hebt, je eindexamen over twee jaren uitsmeren en afronden. Je doet dan eerst examen in een beperkt aantal vakken en in de resterende vakken doe je het jaar daarna examen.

En na overleg vooraf over je wensen en behoeften:

 • Heb je een NOC*NSF-status / belofte KNVB status? Dan kunnen wij je, nadat wij afspraken hebben gemaakt over je begeleiding, buiten een eventuele loting houden als je Het Schoter als 1e keuze opgeeft in je top 7 bij aanmelding in de brugklas.

Zoals je ziet is er een heleboel mogelijk! Aan het begin van het jaar zoek je de talent-coördinator op om te kijken naar je lesrooster en trainingsschema. Samen zullen jullie kijken welke faciliteiten je nodig hebt. Deze faciliteiten kunnen gedurende het schooljaar veranderen.

 

Jinte de Boer, klas 1Vb

Welke sport doe je en hoe lang al?
Ik speel tennis en doe dit sinds mijn 4de.

Waarom heb je voor het Schoter gekozen?
Ik heb voor het Schoter gekozen omdat de school rekening houdt met sporters en ik had ook een goed gevoel bij binnenkomst. 

Wat zijn je mooiste prestaties van afgelopen jaar?
Halve finale NK, 3e bij de Masters, 2de plaats Junior Tour, 2de op Tenniseurope dubbel, 3de ronde Tenniseurope. 

Maak je gebruik van het topsporthonk en wanneer?
Nee, want ik had dit jaar geen tussenuren. Aankomend schooljaar misschien wel.

Van welke faciliteiten heb je dit jaar gebruik mogen maken?
Ik heb vrijstelling gekregen voor een aantal lesuren en kreeg ook verlof zodat ik mee kon doen met toernooien. Ook mocht ik proefwerken verschuiven. 

Heb je dit jaar lessen gevolgd in andere klassen en, zo ja, hoe vond je dat?
Ik heb 1 keer een les gevolgd in een andere klas. Dit was voor één keer helemaal niet erg. 

Als laatste… Als je een tip mag geven aan leerlingen die nog op de basisschool zitten en al op hoog niveau sporten.  Welke tip zou je ze dan geven?
Ga naar het Schoter! Ze houden veel rekening met topsporters en de samenwerking is goed, plus, de leraren zijn erg enthousiast en geïnteresseerd!