Financiële ondersteuning

 

Financiële ondersteuning

Wanneer u door omstandigheden (tijdelijk) niet in staat bent de gevraagde bijdrage schoolkosten te betalen zijn er mogelijkheden om uw kind(eren) toch gebruik te laten maken van extra voorzieningen en faciliteiten:

– de tegemoetkoming huiswerkbegeleiding of bijles;
– de tegemoetkoming schoolkosten;
– extra vergoeding voor brugklasleerlingen (vanaf september 2016).

  • Een verzoek bij de schoolleider of bij mevrouw Dorgelo van de financiële administratie van Het Schoter voor een oplossing; bijvoorbeeld een aangepaste betalingsregeling of een vergoeding vanuit het Schoterfonds.

Het Schoterfonds

Het Schoterfonds is er voor ouders/verzorgers die de schoolkosten niet kunnen betalen (en die kosten ook niet elders kunnen verhalen). Het Schoterfonds kan eventueel worden ingezet voor de ouderbijdrage, de bijdrage tweetalig onderwijs en excursies. Als u een beroep wilt doen op het Schoterfonds dient u een aanvraag in bij de schoolleider of bij mevrouw Dorgelo van de financiële administratie van Het Schoter.
De schoolleiding beoordeelt de aanvraag na overleg met de ouders/verzorgers.

Toelichting

In de wet op het voortgezet onderwijs staat dat de schoolkosten/ouderbijdrage een vrijwillige bijdrage is waarbij de oudergeleding van de medezeggenschapsraad instemmingsrecht heeft op de hoogte en de bestemming van de bijdrage. De schoolleiding van Het Schoter heeft de vaststelling van de kosten besproken met de oudergeleding van de MR èn legt achteraf ook verantwoording af over de besteding van de gelden.