School

Het Schoter.
Sportweg 9
2024 CN Haarlem
Tel: 023 – 525 84 91
E-mail: info@schoter.nl

Inspectie

Inspectie van het Onderwijs
Tel: 0800 8051 (gratis)
www.onderwijsinspectie.nl
Meldpunt vertrouwensinspectie: 0900 1113111

 

Dunamare

Dunamare Onderwijs Groep
Diakenhuisweg 1-21
Postbus 4470
2003 EL Haarlem
Tel: 023 – 5303600
E-mail: info@dunamare.nl

De administratie is bereikbaar van 07.30 tot 12.15 en van 12.45 tot 17.00.
bankrekeningnummer: NL70RABO0161338798 t.n.v. Het Schoter te Haarlem.

Sportweg 9, 2024 CN Haarlem

Sportweg 9, 2024 CN Haarlem

Route

Het Schoter staat aan de Sportweg, een zijstraat van de Planetenlaan, tegenover het Haarlemstadion. Wij zijn met het openbaar vervoer goed bereikbaar vanuit Haarlem CS, Velserbroek en IJmuiden (o.a. bus 3, 4, 73 en 75). Zie www.9292ov.nl.

Administratie
Baliemedewerkers
Bedrijfseconomie
Bewegen, Sport en Maatschappij
Concierges
Leerlingcoördinatoren
Culturele en Kunstzinnige Vorming
Dyscalculiecoördinator
Dyslexiecoördinatoren
Europese en Internationale Oriëntatie
Filosofie

BJI J.Blom

Vestigingsmanager Lyceo
Interne Vertrouwenspersonen
Kunst Algemeen
Kunst Drama
Kunst Beeldende Vorming
Maatschappijleer
Natuur- en Scheikunde
Onderwijsassistenten
Onderwijsondersteuner
Roostermakers
Global Perspectives
Schoolmaatschappelijk Werker
Social Studies
Technisch Onderwijsassistenten
Trajectbegeleiding
XL leren
Zorgcoördinatoren