Schoolboeken

Schoolboeken

Op Het Schoter zijn de schoolboeken in bruikleen; de schoolboeken zijn gratis maar blijven eigendom van de school. Wij werken samen met het bedrijf van Dijk, dat de organisatie bij de uitgifte en inname van schoolboeken afhandelt. Voor meer informatie over schoolboeken mailt u met onze boekencoördinator
Deze leermiddelen kunt u ook bij van Dijk bestellen. Ergens anders aanschaffen kan natuurlijk ook. 

 

 
 

reglement schoolboeken

 • De school verzorgt de boekenpakketten.
 • De boeken (examenbundels, leer- en werkboeken) blijven eigendom van de school.
 • Uw zoon of dochter kan het boekenpakket gebruiken tegen inlevering van een ondertekende bruikleenovereenkomst 
 • Uw kind zorgt ervoor dat de boeken gekaft worden.
 • Schrijven in een werkboek (examenbundel) is niet altijd toegestaan en kan dus per vak verschillen.
 • Het boekenpakket wordt bij u thuisbezorgd. Bij uw afwezigheid blijft het pakket nog drie weken bewaard op het postkantoor.
 • Klachten over het pakket (beschadigingen, manco’s e.d.) meldt u binnen veertien dagen na ontvangst aan de boekenleverancier.
  Daarvoor gebruikt u de ‘alles oké kaart’ die bij het pakket is ingesloten. Op deze kaart vindt u gegevens waar u melding kunt maken van
  eventuele beschadigingen/manco’s
 • Aan het einde van het schooljaar levert u het boekenpakket weer in. De boekenleverancier controleert het pakket op schade en de hoogte ervan.
 • Wanneer er schade is geconstateerd, ontvangt u het pakket voor het volgende schooljaar pas nadat de kosten van de schade betaald zijn. 

let op:

Achter ‘alle zelf aan te schaffen leermiddelen’ (woordenboeken, rekenmachines, atlassen) staat een vinkje bij ‘school betaalt’. Dit is niet terecht! Dit vinkje hoort te staan bij ‘verplicht’

Bruikleenovereenkomst

De bruikleenovereenkomst is hier te downloaden.

Boekenspreekuur 

Als je problemen hebt met je boeken of deze zijn niet geleverd, beschadigd of je hebt een ander probleem dan kan je terecht op elke dinsdag en vrijdag in de kleine pauze in kamer 308 tot de herfstvakantie. Als je daarna komt kunnen er kosten aan verbonden zijn. Dus kijk je boeken goed na van tevoren en voorkom een boete.