HET WIEL VAN DE MENTOR

Om de kwaliteit van ons onderwijs te verbeteren, werken we steeds vaker met enquêtes waarin we de betrokkenen (de leerlingen) vragen wat ze van de lessen en wat ze van de activerende didactiek vinden. Aan het einde van dit schooljaar willen we ook graag de begeleiding die we onze leerlingen bieden, evalueren. Daarom krijgt u van ons binnenkort bericht via de mail om een korte vragenlijst in te vullen over het mentoraat op Het Schoter. Ik wil u dringend vragen om mee te doen aan deze enquête. Alleen als veel ouders feedback geven, krijgen we een goed beeld van ons mentoraat en kunnen we waar nodig verbeteracties inzetten. Uiteraard kunt u door het invullen van de enquête ook laten blijken, hoe tevreden u bent over het functioneren van de mentor van uw zoon / dochter! Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!