Bestuur

Reglementen Dunamare

Organisatie
Dunamare Onderwijsgroep bestaat uit 23 scholen voor voortgezet onderwijs. De scholen beslaan het hele spectrum van praktijkonderwijs tot gymnasium.
Ze zijn te vinden in de regio’s Haarlem, Haarlemmermeer, IJmond, Uithoorn en Harlingen. Ruim 1.700 Dunamare collega’s doen er alles aan om zo goed mogelijk onderwijs te bieden aan bijna 14.000 leerlingen.

Bestuurs- en Servicebureau
Dunamare Onderwijsgroep heeft een Bestuurs- en Servicebureau dat de scholen en het CvB ondersteunt op het gebied van onderwijskwaliteit, financiën, HR, ICT, communicatie, huisvesting en inkoop. Het Servicebureau ‘ontzorgt’ de scholen door een aantal praktische zaken uit handen te nemen. Bijvoorbeeld door te zorgen voor de personeels- en salarisadministratie, financiën, huisvesting, communicatie en gezamenlijke inkoop. Zo krijgen scholen de ruimte om zich volledig te richten op het allerbelangrijkste: goed onderwijs voor iedere leerling. Het Bestuursbureau ondersteunt het CvB en de Directieraad bij de vormgeving en uitvoering van de strategische agenda. Bijvoorbeeld bij de strategische HR-beleidsagenda en het onderwijskwaliteitsbeleid.

 

Thema’s
Onze kernwaarden vertellen wie we zijn. Onze thema’s maken duidelijk wat we belangrijk vinden. Bij Dunamare Onderwijsgroep staan drie thema’s centraal:

  • Onderwijskwaliteit
  • Goed bestuur
  • Goed werkgeverschap

Dunamare Onderwijsgroep staat voor de brede talentontwikkeling van iedere leerling. De ambitie van de scholen binnen Dunamare reikt dan ook verder dan uitsluitend voldoen aan wet- en inspectietoetsing.

Dunamare-scholen zijn voor de brede talentontwikkeling van iedere leerling écht van toegevoegde waarde. Samen gaan wij ‘van goed naar geweldig’. De primaire focus binnen Dunamare Onderwijsgroep ligt dan ook op de onderwijskwaliteit, in de overtuiging dat het altijd beter kan. Onze twee andere pijlers, goed bestuur en goed werkgeverschap, staan ten dienste van de onderwijskwaliteit.