Kenmerken van onze mavo-afdeling

De mavo-afdeling op Het Schoter is sinds jaar en dag een gezonde afdeling. Deze afdeling kenmerkt zich door:

 • goede doorstroomcijfers in de onderbouw en de bovenbouw;
 • goede slagingspercentages;
 • professionele en kindgerichte begeleiding in klas 1 tot en met 4;
 • een prettig en veilig leer- en leefklimaat;
 • een compleet LOB programma;
 • een jaarlijkse opstroom na examen 4 mavo naar 4 havo.

En ook:

 • opstroomklassen voor de betere mavo-leerling (zie voor uitleg hieronder);
 • tekenen, LO2 en drama mogelijk als examenvak;
 • Cambridge Engels voor alle leerlingen;
 • sportklas in klas 1 en 2 voor wie dat graag wil;
 • theaterklas in klas 1 en 2 voor wie dat graag wil;
 • kunstklas vanaf klas 1 voor wie dat graag wil;
 • ondersteuning voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde indien nodig.

Indeling brugklas – Uniek in Haarlem: de opstroomklas

De mavo-opstroomklas is voor leerlingen met een mavo/havo-advies. In de mavo-opstroomklas wordt op havo-niveau lesgegeven. De toetsen zijn zowel op havo-niveau als op mavo-niveau. Leerlingen uit de mavo-opstroomklas stromen na het eerste jaar door naar 2 havo of 2 mavo.

Tweetalig mavo

Het Schoter heeft al vele jaren ervaring met het aanbieden van tweetalig vwo-onderwijs. Met ingang van schooljaar 2018 – 2019 is Het Schoter ook met een tweetalig mavo gestart. De opleiding tweetalig mavo is een onderscheidende opleiding die uitdaging biedt en die je voorbereidt op een actieve rol in een internationale samenleving. Het tweetalig mavo heeft een geheel eigen gezicht. Er is o.a. veel aandacht voor de start in de brugklas, de ‘Immersion’, je doet vervroegd examen in het vak Engels en er is een geheel eigen LOB programma genaamd ‘Rock your Life’.

Determinatie

Het Schoter kent een tweejarige brugperiode. Dit houdt in dat een leerling de eerste twee schooljaren mag laten zien wat hij/zij in zijn/haar mars heeft. Leerlingen kunnen derhalve op- en indien noodzakelijk afstromen aan het einde van klas 1 en aan het einde van klas 2. Het is op Het Schoter niet toegestaan om in leerjaar 1 en 2 te doubleren op hetzelfde niveau. Leerlingen die de norm niet halen zullen in principe bevorderd worden naar het volgende leerjaar op een lager niveau. Als een mavo leerling de norm niet haalt in jaar 1 of 2 zal hij/zij de school verlaten en zijn onderwijs vervolgen op een vmbo-school.

Cambridge Engels Examen

Mavo-leerlingen op Het Schoter bereiden wij voor op een actieve rol in een maatschappij die steeds internationaler wordt. In dit kader bieden we alle mavo-leerlingen Cambridge Engels aan. We stellen hen in de gelegenheid om aan het einde van klas 3 een internationaal erkend PET-diploma te behalen.

Sport

Het Schoter is een sport-actieve school en kent sportklassen in klas 1, 2 en 3. Mavo-leerlingen op Het Schoter kunnen examen doen in LO2 en hebben daarmee een pluspunt bij aanname bij een eventuele vervolgstudie op het CIOS.

Kunst, tekenen en drama/theater

Voor leerlingen die geïnteresseerd zijn in kunst, tekenen en drama/theater bieden we een mooi en uitdagend (keuze)programma. Zo kunnen de leerlingen in de brugklas kiezen voor deelname aan de theaterklas. Alle mavo-leerlingen hebben in klas 1 en 2 een uur in de week drama en we bieden de mogelijkheid om het vak drama te kiezen in klas 3 en 4. Mavo-leerlingen kunnen dus examen doen in drama. Daarnaast kunnen mavo-leerlingen examen doen in tekenen en aan ‘kunstminnende’ leerlingen bieden vanaf klas 1 de mogelijkheid om deel te nemen aan de kunstklas.