LESSEN SCHOOLJAAR 2016-2017

Dit schooljaar hebben wij door toename van het aantal leerlingen, en dus ook van het aantal lessen, gebruik gemaakt van twee lokalen op het terrein van de voetbalvereniging van Haarlem-Kennemerland, tegenover de school. Komend schooljaar neemt het aantal lessen opnieuw toe ten opzichte van dit schooljaar, omdat het aantal aanmeldingen blijvend toeneemt. Het gaat goed met de school!

Opnieuw zullen wij dan ook gebruik gaan maken van de locatie tegenover de school. Deze twee lokalen zijn nu echter niet meer voldoende om al onze lessen te kunnen geven. Vandaar dat wij in overleg met de gemeente ook gebruik gaan maken van een andere locatie vlakbij, en wel in de Couperusstraat. In de Couperusstraat krijgen wij de beschikking over vier extra lokalen. Deze locatie is ook op loopafstand van de school.

Het komende schooljaar staat al volop op de agenda en met het maken van het nieuwe lesrooster is al een start gemaakt. Eén van de onderdelen van het nieuwe lesrooster is het bepalen welke docenten, en dus ook welke klassen, het beste in het rooster gebruik kunnen gaan maken van de locatie in de Couperusstraat. Het doel is altijd om het aantal tussenuren voor de leerlingen zo laag mogelijk te laten zijn, en ook rekening te houden met zo weinig mogelijk wisselingen. Wij hebben bepaald dat onze nieuwe brugklassers in principe geen gebruik gaan maken van de lokalen in de Couperusstraat. Zij moeten wennen aan hun nieuwe school en voor hen plannen wij de lessen in principe dus in het hoofdgebouw. Deze zomer zal pas echt bekend worden hoe het rooster eruit gaat zien. Direct na de zomer worden alle leerlingen en ouders op de hoogte gebracht van het rooster en het gebruik van de locatie naast de school en in de Couperusstraat.

Ook op de Sportweg wordt er in de zomervakantie overigens hard gewerkt aan ons gebouw. Een lang gekoesterde wens van docenten en leerlingen gaat (eindelijk!) in vervulling. Er komt een luchtverversingssysteem in alle lokalen op de eerste en tweede verdieping. Dit is een enorme bouwkundige operatie. Alle betrokkenen (aannemer, architect, directievoerder) hebben ons beloofd dat deze klus in de zomervakantie geklaard gaat worden. Of dat ook echt zo is, weten we op maandag 29 augustus. Ik kan me niet indenken dat we als school geen enkele overlast van deze enorme bouwkundige ingreep zullen hebben. We vragen ook uw begrip en dat van de leerlingen hiervoor. Het resultaat mag er straks zijn: ook op de verdiepingen wordt straks les gegeven in frisse lokalen!

Arjan van Waveren, plaatsvervangend rector