Tweetalig vwo, ‘work in progress’

Het jaar is nog niet voorbij en nu al kunnen we binnen het tweetalig vwo terugkijken op een schooljaar vol nieuwe ontwikkelingen.

Op het moment van dit schrijven hebben we net een bezoek gehad van het Europees Platform. Het Europees Platform ondersteunt en controleert scholen die tweetalig onderwijs aanbieden. Dit bezoek was een visitatie-bezoek. Gekeken werd of Het Schoter in alle opzichten voldoet aan de regels zoals die binnen de Standaard Tweetalig Onderwijs zijn opgesteld. We gingen dit bezoek met vertrouwen tegemoet en tot ons plezier kregen we ook opnieuw een positief oordeel. Dit betekent dat onze certificering als Junior TTO-school voor de komende jaren weer is verlengd.

Het schooljaar 2015-2016 stond ook weer in het teken van studiereizen, door school en soms ook door de leerlingen zelf georganiseerd. De 1e klas heeft in maart een bezoek een bezoek gebracht aan Newcastle. Voor klas 2 en klas 4 was er weer het schoolbezoek aan onze partnerschool in Londen. Voor klas 3 kwam  helaas het vervelende bericht dat de uitwisseling met de Poolse partnerschool dit jaar niet door kon gaan. Gelukkig kwam er al snel een mooi alternatief: in juni gaat klas 3-tvwo naar Denemarken voor een educatief programma en uiteraard ook een schoolbezoek. We hopen de Deense leerlingen op korte termijn ook bij ons op school te mogen ontvangen.

Tot en met klas 4 organiseert de school de studiereizen voor de leerlingen. In klas 5-tvwo mogen leerlingen hun eigen buitenlandstage organiseren. Hier komen al een paar jaar mooie initiatieven uit voort. Zo ook dit jaar: één leerling heeft een vergelijkend onderzoek gedaan naar het IB-onderwijs zoals dat worden aangeboden in Nederland en in de VS. Ze heeft in het kader van dit onderzoek een aantal weken haar intrek genomen op een Amerikaanse High School. Twee andere leerlingen uit 5-tvwo zijn net terug van een verblijf op Sri Lanka. Daar hebben ze met ondersteuning van de Nederlandse korfbalbond een plan gemaakt en uitgevoerd om de korfbalsport in Sri Lanka te introduceren op o.a. scholen. Prachtig om te zien hoe leerlingen bij de organisatie en uitvoering van deze reizen gebruik maken van  de competenties die ze binnen het  tweetalig onderwijs hebben meegekregen (talenkennis, nieuwsgierigheid naar de wereld om hen heen, communicatieve vaardigheden), Al met al nu al veel om met plezier op terug te kijken.

En dan vooruitkijkend naar  volgend jaar: we  weten dat we  weer een enthousiaste groep nieuwe tvwo-brugklasleerlingen kunnen verwachten. In juni komen ze een middag kennis maken met hun mentor. Velen van hen hebben we tijdens een van de Open Dagen of tijdens de High Tea al ontmoet. Het belooft weer een ambitieuze tvwo-klas te worden. Een mooie ontwikkeling ook voor de leerlingen die volgend jaar in 4-(t)vwo zitten: in het komende schooljaar starten we met  het vak Global Perspectives & Research. Dit is een vak, aangeboden door Cambridge University,  waarbij leerlingen specifieke academische vaardigheden leren en leren gebruiken. Diverse kennisgebieden komen binnen dit vak aan bod en de vaardigheden binnen dit vak opgedaan resulteren in een in het Engels geschreven profielwerkstuk.  We verwachten dat dit uitdagende vak een verrijking voor onze leerlingen zal zijn en ook een effectieve voorbereiding op een universitaire vervolgstudie. Daarover volgend jaar ongetwijfeld meer.

Voor nu wens ik alle leerlingen een goede en succesvolle laatste schoolperiode van het schooljaar 2015-2016 toe.

Renske Bootz, teamleider tweetalig vwo