Vanuit Het Schoter wordt bijna wekelijks mail verstuurd naar u met brieven en andere informatie over activiteiten van de leerlingen. Alle correspondentie wordt ook op de website opgeslagen. U kunt dit vinden onder het kopje Informatie – Brieven.

brieven
Om er voor te zorgen dat correspondentie op het juiste adres blijft aankomen is het voor ouders mogelijk om het emailadres te wijzingen. Dit wordt dan automatisch opgenomen in de leerlingenadministratie.

Ga hiervoor naar mijn gegevens.c1

U kunt hier de velden emailadres en mobiele nummer zelf aanpassen.

c2

Door onderaan op de knop ‘contactgegevens opslaan’ te klikken worden uw gegevens opgeslagen.

Wij hopen u hiermee nog vollediger op de hoogte te kunnen houden.