Decanaat

Wordt het psychologie? Of toch bouwkunde? Of misschien wel logistiek? Wat je later kunt en vooral ook wilt worden, is afhankelijk van een heleboel factoren. Vaak gaat er een heel proces aan vooraf om te ontdekken wat er het best bij je past.

Op Het Schoter wordt veel waarde gehecht aan dit keuzeproces en per leerjaar is er een programma opgesteld in het kader van Loopbaanoriëntatie- en Begeleiding (LOB). LOB bestaat uit twee fasen. In de eerste fase worden leerlingen voorbereid op het maken van een profielkeuze. In de fase die daar op volgt wordt toegewerkt naar de keuze voor een vervolgopleiding.

KeuzeWeb vormt de basis van LOB. KeuzeWeb is een online programma waar op school aan wordt gewerkt en waar leerlingen zich met behulp van opdrachten oriënteren op de keuzes die zij moeten maken. Naast KeuzeWeb worden er diverse (externe) studiekeuzeactiviteiten georganiseerd. Alle stappen die worden gezet naar het maken van een profielkeuze en studiekeuze, worden opgenomen in het loopbaandossier/ portfolio van KeuzeWeb. Het loopbaandossier vormt steeds vaker een onderdeel bij de toelating voor een vervolgopleiding en geeft de ontwikkeling weer van de vijf loopbaancompetenties die centraal staan binnen het keuzeproces:

Kwaliteitenreflectie: wie ben ik en wat kan ik?
Motievenreflectie: wat wil ik en wat vind ik belangrijk?
Werkexploratie: welk soort werk past bij mij?
Loopbaansturing: wat wil ik worden?
Netwerken: wie kan mij daarbij helpen?

Binnen Het Schoter is Lotte van Houten de decaan voor de (tweetalige) mavo, havo en het vwo. Zij is bereikbaar voor alle vragen op het gebied van profiel- en studiekeuzes op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag (kamer 320, l.vanhouten@schoter.nl).

 

Profielen:

Belangrijke data:

Activiteit

Klas(sen)

Datum

Start RYL-traject

3t mavo

6 okt

Bedrijfsbezoek Roy. Joh. Enschedé

2 mavo

11 en 25 okt, 4 en 11 nov

Proefstuderen

4 mavo

3 nov

Informatie profielkeuze

23 mavo, 3 havo, 3 vwo

7 t/m 25 nov

Opleidingenmarkt SKIA

4 havo, 5 vwo

8 en 9 nov

Informatie vervolgopleiding

4 mavo, 5 havo, 6 vwo

14 t/m 25 nov

Deadline aanvragen wisselingen vakkenpakket

34 mavo, 4 havo, 4 vwo

25 nov

Introductie nieuwe vakken

3 havo, 3 vwo

28 nov t/m 23 dec

Deadline doorgeven eigen stageplaats

3 mavo

30 nov

Studiekeuzebus InHolland

5 havo

22 dec

Deadline doorgeven doorstroomwens havo

4 mavo

23 dec

Deadline inleveren stagekaart

3 havo, 3 vwo

23 dec

Deadline aanmelding selectiestudies

5 havo, 6 vwo

15 jan

Choice op de Campus

2 mavo

20 jan

Stage

3 havo, 3 vwo

20 jan

Stage

3 mavo

23 t/m 27 jan

Deadline adviezen vakdocenten

23 mavo, 3 havo, 3 vwo

27 jan

Profielkeuzeavond

3 havo

30 jan

Profielkeuzeavond

3 vwo

31 jan

Tech Your Talent

2 mavo

1 feb

Profielkeuzeavond

2 mavo

6 feb

Profielkeuzeavond

3 mavo

7 feb

Mbo-markt

3 mavo

8 mrt

Doorstroombijeenkomst 4h

4 mavo (intern + extern)

14 mrt

Tekenen profielkeuzeformulieren

23 mavo, 3 havo, 3 vwo

27 en 28 mrt

Deadline inschrijvingen mbo

4 mavo

1 apr

Deadline doorgeven doorstroomwens vwo

5 havo

1 apr

Voorlichting instroom 3m en 4m

23 havo

11 apr

Voorlichting hbo door InHolland

4 havo

17 apr

Voorlichting wo door RUG

5 vwo

18 apr

Inleveren Overstapdossier instroom 4h en 5v

4 mavo, 5 havo

21 apr

Deadline inleveren profielkeuze instroom ander niveau

23 havo, 34 vwo

21 apr

Deadline aanmelden overstaptraject 3h – 4m

3 havo

21 apr

Deadline aanmelding studie hbo/universiteit

5 havo, 6 vwo

1 mei

Start overstaptrajecten instroom 4m en 5h

3 havo, 5 vwo

15 mei

Beroepenavond

3 mavo, 4 havo, 45 vwo

1 jun

Laatste wijziging profiel

23 mavo, 3 havo, 3 vwo en doublanten 4 havo, 4 vwo

19 jul