De eerste maanden van het schooljaar 2015 – 2016 zijn voorbijgevlogen en de balans wordt, terwijl ik dit stukje aan het typen ben, opgemaakt. Gisteravond (woensdag 9 december) en vandaag voeren alle leerlingen samen met hun ouder(s)/verzorger(s) een ontwikkelingsgesprek met de mentor. De eerste terugkoppeling van ouders, leerlingen en collega’s is positief. Er is veel aandacht voor de prestaties van de leerling en er worden concrete verbeterafspraken gemaakt. Ook de leerlingen die het heel goed doen krijgen dat uitgebreid te horen en lopen glunderend de deur uit. Dat we nu een kwartier hebben uitgetrokken voor een gesprek in plaats van 10 minuten zorgt ook voor meer rust.

Schtoer Info 2_foto mentorgesprekken
Graag wil ik kort terugblikken op onze studiedag van 17 november jongstleden. Zoals u weet zijn we op Het Schoter de afgelopen twee jaar druk met het steeds verder ontwikkelen van ons eigen onderwijskundige concept: het Volledig Leren. Dit vraagt veel tijd en aandacht van alle docenten. Op dinsdag 17 november hebben collega’s uit verschillende vaksecties een presentatie gehouden voor alle andere collega’s over de opbrengsten tot nu toe. Een paar voorbeelden. Docenten uit de sectie LO lieten zien hoe ze leerlingen een handstand aanleren aan de hand van een rubric (een leerlijn), de sectie geschiedenis liet zien hoe je met een praktische opdracht (het maken van een spel) het resultaat van de afsluitende toets aanzienlijk kunt verhogen en namens de sectie wiskunde liet een van de docenten een zelfgemaakt filmpje zien.

Hierin kunnen de leerlingen op ieder gewenst moment de uitleg van een telprobleem (permutatie) zien. Het filmpje kunt u zien op YouTube . Het was een inspirerende ochtend en het sterkt ons in het idee dat we onderwijskundig met de school echt op de goede weg zijn. We krijgen dit ook steeds vaker van leerlingen terug als ze “klagen” over het feit dat ze in de lessen steeds harder moeten werken en dat het lijkt alsof de docenten minder doen. Ik leg dan met een glimlach uit dat dat activerende didactiek heet en dat wetenschappelijk bewezen is dat leerlingen op deze manier méér leren en de stof beter onthouden.

Belangrijk om te melden is dat we in februari 2016 weer bezoek krijgen van de inspectie van het onderwijs. Ze komen met name kijken naar het onderwijs dat wij verzorgen op de havo afdeling. Ik zal u in een volgende nieuwsbrief uiteraard informeren over het oordeel van de inspectie. Als ik het afgelopen jaar de revue laat passeren, denk ik dat we met elkaar (leerlingen, ouders en medewerkers) echt heel goed bezig zijn. We krijgen dat ook terug uit de leerlingen- en ouderpanels. Uiteraard zijn er ook nog een hoop verbeterpunten. Het blijft in het onderwijs (gelukkig!) mensenwerk. Mocht u feedback hebben op onze school of verbetervoorstellen, dan horen we dat uiteraard graag. U kunt me daarover altijd mailen via rector@schoter.nl.

Tenslotte wil ik alle leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en medewerkers een hele fijne kerstvakantie toewensen en een goed uiteinde. Ik wens ons allemaal een heel gezond, gelukkig en leerzaam 2016 toe.

Mede namens Mardike de Goede (teamleider onderbouw en mavo), Renske Bootz (teamleider t-vwo) en Arjan van Waveren (plaatsvervangend rector en teamleider bovenbouw havo en vwo),

Arnold van Gessel
rector Het Schoter