Tijdens een workshop schaduwspel

In actie op ons eigen mooie toneel

Theaterklas voor onze podiumliefhebbers

Het Schoter kent een lange traditie op het gebied van drama onderwijs. Al onze leerlingen in de onderbouw krijgen een uur in de week het vak drama. Daarnaast is het mogelijk om het vak drama te kiezen in het eindexamenpakket op het vwo, de havo en de mavo.

Speciaal voor leerlingen die extra geïnteresseerd zijn in theater heeft Het Schoter voor de leerlingen in de onderbouw de theaterklas. Leerlingen in de theaterklas krijgen iedere week extra theaterles en worden uitgedaagd om allerlei technieken te leren en te spelen.

In de Theaterklas snijden we onderwerpen aan die in de reguliere dramalessen niet aan bod komen. We werken in blokken van 8 weken, die steeds in het kader staan van een ander thema. Zo gaan we theater maken op locatie, werken we met film en theatertechniek en staat er een blok in het teken van improviseren. De leerlingen in de theaterklas spelen ook een belangrijke rol bij de onderbouwvoorstelling; een grote toneelproductie in ons Schotertheater.  Zij doen dit ofwel door hier in mee te spelen als acteur/actrice, ofwel door het ontwerpen van de vormgeving (decor, kostuum, geluid, etc.). Ieder blok sluiten we af met presentaties voor familie en vrienden. De extra theaterlessen worden gegeven door verschillende vak- en gastdocenten. Voor de Theaterklas vragen wij  om een bijdrage. Naast reguliere lessen zijn er voor dit schooljaar ook gastdocenten en workshops gepland. Zo komt er bijvoorbeeld in het derde blok een acteur langs voor een workshop. Leerlingen die geïnteresseerd zijn kunnen zich aan het begin van de brugklas opgeven. Voor de theaterklas hoef je geen auditie te doen.

Theater maken op locatie

Aan een scene werken in de klas