Brugklassen op maat

Mavo-, havo- en vwo-leerlingen worden ingedeeld bij leerlingen met een zelfde advies. Voor leerlingen met een mavo/havo-advies of een havo/vwo-advies hebben we opstroomklassen. De leerlingen in de mavo opstroomklas krijgen les op havo niveau en ook de toetsen en de boeken zijn op havo niveau. Leerlingen die geplaatst worden in de havo opstroomklas krijgen dus les op vwo niveau. De leerlingen die geplaatst zijn in een opstroomklas krijgen cijfers op het hogere en het lagere niveau en dus ook rapportcijfers op twee niveaus. Door de toetsen van de leerlingen heel goed te analyseren, worden onze leerlingen aan het einde van het eerste jaar op grond van een goede determinatie geplaatst in leerjaar 2. Onze brugklasindeling en manier van werken is uniek in Haarlem en biedt getalenteerde kinderen extra kansen en uitdagingen! Zowel basisschoolleerkrachten, als ouders en leerlingen zijn enthousiast over onze opstroomklassen.

Uit een eerdere publicatie van de SchoterXpress:

“…….Opstroomklas leerlingen aan het woord:
Megan zit in een mavo-opstroomklas en vertelt: “Het gaat heel goed met mijn cijfers. Als ik zo door ga mag ik volgend schooljaar naar 2 havo. Ik wil graag naar de havo, dat heb ik ook nodig voor wat ik later wil worden”. Ook haar klasgenoot Winoar is vastbesloten de havo te halen: “Ik weet nog niet wat ik later wil worden, maar met havo kan ik meer, denk ik”. Momenteel sta ik gemiddeld niet goed genoeg voor de havo en ik moet dus echt aan de bak. Ik zou het jammer vinden als ik het niet haal, maar dan heb ik het in ieder geval geprobeerd”.

Lieke zit in de havo-opstroomklas en ze vertelt dat ze voor Het Schoter heeft gekozen, omdat Het Schoter de enige school in Haarlem is met opstroomklassen. “Ik vind het een mooie kans en als het niet lukt om naar 2 vwo te gaan dan is dat niet zo erg. Dan ga ik eerst de havo doen. Ik denk wel dat ik later naar de universiteit wil en daar heb je een vwo diploma voor nodig. Als ik zo door ga dan mag ik naar 2 vwo!” Thijs-Diederik zit bij Lieke in de klas en hij vindt het gemakkelijker dan hij had verwacht. “Je moet het wel echt willen, het is pittig, maar ik had het moeilijker verwacht. Je moet natuurlijk wel altijd je huiswerk maken en je werk goed plannen. De meeste kinderen in mijn klas doen hun best om het te halen en we praten er ook wel over. We zitten allemaal in het zelfde schuitje”……”.

“………Opstroomklas in de praktijk:
Marjolijn Muller is mentor van een mavo-opstroomklas. “De boeken, de lesstof en de toetsen zijn op havo-niveau”, vertelt ze. “De leerlingen die geplaatst zijn in een opstroomklas krijgen voor toetsen en op hun rapport twee cijfers voor ieder vak: een rapportcijfer op havo-niveau én een rapportcijfer op mavo-niveau. Aan het einde van het schooljaar kunnen de leerlingen met een goed rapport op havo-niveau opstromen naar klas 2 havo. Leerlingen die dat niet redden, houden een prachtig mavo-rapport over en vervolgen hun leerweg op hetzelfde niveau als waar ze op zijn binnengekomen: de mavo. Zo wordt geen enkele leerling teleurgesteld”.

“Spannend en ook zeker een hele uitdaging voor mijn mentorleerlingen”, zo vertelt Marjolijn. “Mijn collega’s die lesgeven aan mijn klas en ik merken dat deze leerlingen echt een ‘drive’ hebben en dat ze elkaar positief beïnvloeden. Ze zijn echt gemotiveerd! Ze willen heel graag laten zien wat ze kunnen en dat is heel positief voor de dynamiek in mijn klas”. Om goed te kunnen determineren werkt Het Schoter met RTTI gemarkeerde toetsen. Toetsopgaven zijn aan te merken als reproductie opgaven, toepassings opgaven (op twee niveaus) en opgaven die inzicht toetsen. Een gemaakte RTTI toets geeft daardoor veel informatie over het denkniveau van leerlingen en ondersteunt het determineringsproces. “RTTI is een nuttig instrument om op een objectieve manier te bepalen of een leerling mavo, dan wel havo capaciteiten bezit”, aldus Marjolijn………”.