Administratie
Baliemedewerkers
Bedrijfseconomie
Bewegen, Sport en Maatschappij
Concierges
Leerlingcoördinatoren
Culturele en Kunstzinnige Vorming
Dyscalculiecoördinator
Dyslexiecoördinatoren
Europese en Internationale Oriëntatie
Filosofie

BJI J.Blom

Vestigingsmanager Lyceo
Interne Vertrouwenspersonen
Kunst Algemeen
Kunst Drama
Kunst Beeldende Vorming
Maatschappijleer
Natuur- en Scheikunde
Onderwijsassistenten
Onderwijsondersteuner
Roostermakers
Global Perspectives
Schoolmaatschappelijk Werker
Social Studies
Technisch Onderwijsassistenten
Trajectbegeleiding
XL leren
Zorgcoördinatoren