Wie is de mentor-coach?

Wie is de mentor

De mentor van de vwo-brugklasleerlingen begeleidt de klas intensiever dan een mentor normaal gesproken doet. De nadruk ligt dan ook op het coachen van de leerlingen, begeleiding bieden bij de overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs, maar ook bij zijn of haar eigen leerproces.

Concreet betekent dit:

  • twee uur per week met de klas: bespreken van planning en leervorderingen bij de complexe opdrachten, aandacht voor sociaal-emotioneel welbevinden, voor samenwerking in groepjes, bespreken van eventuele ondersteuningsbehoeften;
  • contact onderhouden met de andere docenten van de vwo-brugklasleerlingen;
  • portfoliogesprekken met leerling en ouders/verzorgers (tijdens rapportbesprekingen);
  • vraagbaak voor leerlingen en ouders over het vwo-programma;
  • aandacht voor studievaardigheden, plannen, organiseren.