Wanneer leerde u het meest?

Feedback

Op de site van SLO is formatief evalueren als volgt gedefinieerd: “Alle activiteiten die leerlingen en docent uitvoeren om de leeractiviteiten van leerlingen in kaart te brengen, te interpreteren en te gebruiken om betere beslissingen te maken over vervolgstappen (Black & Wiliam, 1998).”

Doel

Het doel is om leerlingen inzicht te geven in hun eigen leerproces. Zo worden leerlingen meer te gemotiveerd en kunnen de docenten meer onderwijs op maat realiseren. Leerlingen krijgen geen cijfers, maar een A, B, C of D voor de eindopdrachten en portfolio’s. Wij geven persoonlijke feedback (door de coach, mentor en medeleerlingen) zodat de leerling weet wat hij kan verbeteren, waar hij minder goed in is. Leerlingen reflecteren zelf ook op hun ontwikkelproces.

De kracht van goede feedback

Goede feedback is de meest bepalende factor in de kwaliteit van het leerproces van leerlingen. Dat blijkt uit onderzoek van Robert Marzano en John Hattie. Zij noemen het geven van goede feedback een centrale kwaliteit voor onderwijsgevenden. Onze docenten zijn dan ook geschoold en ervaren in het geven van feedback door Frans Faber. Met de juiste feedback kun je het leren van leerlingen goed zichtbaar maken. Voor u als ouders, voor ons als docenten, maar vooral voor de leerlingen zelf!

Jezelf leren verbeteren

Leerlingen weten bij ons wat ze moeten doen om zichzelf te verbeteren. Als zij een opdracht of een toets maken, weten zij vooraf wat ze moeten kennen en kunnen. Ook in het vwo werken we volgens de principes van het volledig leerproces. Daarnaast werken de leerlingen voor opdrachten, zoals een presentatie of een verslag aan de hand van rubrics. Rubrics zijn ontwikkelingslijnen (meestal in een tabel) die laten zien wanneer je een onderdeel goed beheerst en waar nog verbeterpunten zitten. We toetsen dus om van te leren en in mindere mate als beoordeling. Kijk hier voor een voorbeeldrubric.