Tijdens het derde leerjaar op het vwo zullen de leerlingen nog steeds vakoverstijgende PO’s maken. Dit jaar is een overgangsjaar tussen onder- en bovenbouw. De aangeleerde vaardigheden in de eerste en tweede klas komen weer terug in de vakoverstijgende PO’s. Vooraf aan een thema (vakoverstijgende opdracht) hebben de leerlingen een workshopdag. Op deze workshopdag maken ze kennis met het thema en het soort onderzoek. We laten dit jaar alle soorten onderzoeken nog eens terugkomen (zie website van SLO voor meer informatie over de verschillende onderzoeken en stappen).

Wat houdt zo’n workshopdag in?

Workshops waarin vaardigheden naar voren komen, zoals peer feedback, grafieken maken in Excel, schrijven aan de universiteit, het verschil tussen een discussie en conclusie in een onderzoeksverslag. Kennis maken met het thema door een gastspreker, of een documentairefilm.

  • Oefenen met een soort onderzoek doen.
  • Proefondervindelijk onderzoek: (bronnenonderzoek, modelleeronderzoek, ontwerponderzoek).
  • Feedback krijgen op de oefening.

Waarom zoveel verschillende soorten onderzoek doen?

We laten onze leerlingen nu nog een keer bewust kennis maken met de verschillende soorten onderzoeken, omdat onze leerlingen dan weten welke stappen er bij welke soorten onderzoeken passen. Daarnaast weten zij dan ook welke soorten onderzoeken ze interessant vinden, minder goed kunnen of juist heel goed kunnen. Deze kennis kunnen zij gebruiken als het gaat om de keuze voor een profiel en het uiteindelijke profielwerkstuk.

Beoordeling

Leerlingen worden beoordeeld bij de vakken zelf. Ze krijgen een cijfer voor de vakoverstijgende PO’s. Er werken twee tot drie vakken samen. Net zoals in de eerste en tweede klas krijgen de leerlingen veel feedback van docenten, mentor en medeleerlingen om zich te kunnen ontwikkelen.