In de tweede klas van het vwo borduren we voort op de opgedane vaardigheden in de brugklas. In de tweede klas krijgen de leerlingen ook weer complexe opdrachten, alleen dan zijn het opdrachten van tien weken. Er zijn drie complexe opdrachten waar drie vakken aan meedoen. De opdrachten duren tien weken en er wordt samengewerkt met bedrijven uit de omgeving, zoals het Waterleidingbedrijf Noord-Holland (PWN). Je mag je dus verdiepen in een probleem van een bedrijf en dat in een groepje proberen op te lossen!

De opdrachten

De eerste complexe opdracht is ‘Water’ samen met het PWN. Tijdens de tweede opdracht maken ze een opdracht bij de RC CUP en doen enthousiaste leerlingen mee aan de RC-CUP (Tata Steel). Het jaar eindigen ze met een culturele opdracht: tijdens Nederlands, Frans, drama, tekenen en geschiedenis wordt in groepjes samengewerkt aan een eigen eiland. De opdrachten zijn zo ontwikkeld dat de leerlingen steeds op een andere manier zichzelf kunnen laten zien en allerlei soorten onderzoek doen aangestipt worden.

Vaardigheden

De vaardigheden: onderzoek doen (onderzoeksverslagen schrijven), presenteren, reflecteren en samenwerken komen weer terug. We diepen deze vaardigheden uit. De leerlingen houden hun portfolio bij en reflecteren op hun eigen ontwikkelproces.

Beoordeling

Voor het portfolio en de eindopdracht halen zij een A, B, C of D, net zoals in de brugklas. Vergelijkbaar met de brugklas blijft feedback een speerpunt in ons vakoverstijgende onderwijs. Leerlingen krijgen niet alleen feedback van hun docenten, maar ook van hun mentor en medeleerlingen om zich zo verder te kunnen ontwikkelen.