Het programma in vwo 3

Tijdens het derde leerjaar op het vwo zullen de leerlingen nog steeds vakoverstijgende PO’s maken. Dit jaar is een overgangsjaar tussen onder- en bovenbouw. De aangeleerde vaardigheden in de eerste en tweede klas komen weer terug in de vakoverstijgende PO’s. Vooraf...

Het programma in vwo 2

In de tweede klas van het vwo borduren we voort op de opgedane vaardigheden in de brugklas. In de tweede klas krijgen de leerlingen ook weer complexe opdrachten, alleen dan zijn het opdrachten van tien weken. Er zijn drie complexe opdrachten waar drie vakken aan...

Ervaringen leerlingen over vwo-onderwijs

Hieronder een aantal reacties van leerlingen uit vwo 2 over vorig jaar ‘Op het vwo zijn er leuke projecten en verschillende stof. Wat ik vooral leuk vond was het project bedrijfsadvies. Er kwamen bedrijven op school langs en gaven een pitch (Een kleine...

Vwo’ers leren bij een écht bedrijf!

Vwo’ers leren bij een écht bedrijf! Maar liefst twaalf bedrijven hebben een vraagstuk voorgelegd aan de brugklassers van het vwo. De komende periode gaan ze dit uitwerken tot een verbeterplan en presentatie aan de bedrijven. Dat is nog eens wat je noemt een échte...

differentiëren in de wiskundeles

Op Het Schoter ontwikkelt een team van docenten gepersonaliseerd onderwijs voor de vwo-onderbouw. Leerlingen krijgen niet allemaal hetzelfde les, maar de docenten kijken wat een leerling nodig heeft in zijn ontwikkeling. Een mooi praktijkvoorbeeld uit onze school is...