Op donderdagmiddag 16 februari presenteerden vwo-brugklassers van Het Schoter een verbeterplan aan bedrijven uit de regio. De leerlingen zetten acht weken geleden hun tanden in een echt vraagstuk van de bedrijven, waarbij ze zelf de contacten onderhielden en zelf een verbetervoorstel voor een onderdeel in de communicatie maakten. School en bedrijven hadden hiervoor de handen ineen geslagen en de coaching van de leerlingen gezamenlijk opgepakt. De gemeente Haarlem is een van de voortrekkers in deze samenwerking met scholieren. Een rol die wethouder Merijn Snoek enthousiast vorm gaf tijdens zijn openingsspeech en in zijn feedback naar de leerlingen: “De oplossing die jullie bedacht hebben, om als gemeente makkelijker met jongeren in contact te komen, klinkt misschien voor-de-hand-liggend maar is het voor ons zeker niet. Communiceren naar jongeren via platforms als YouTube of via apps doen we nog maar weinig.”

Je zult maar 12 of 13 jaar zijn en een opdracht mogen uitvoeren voor een echt bedrijf of een organisatie uit de buurt. Dat overkwam de vwo-brugklasleerlingen van Het Schoter. Zij werkten gedurende acht weken aan een vraagstuk op het gebied van communicatie voor een van de deelnemende bedrijven. De gemeente Haarlem deed ook mee met een vraagstuk. Voor wethouder Merijn Snoek van Jeugd, Onderwijs en Sport, een aanleiding om de presentatiemiddag te openen. Het Schoter geeft deze samenwerking met bedrijven vorm in het kader van het vak XL-leren op het vwo. Daarbij worden vwo-leerlingen vanaf dag één vertrouwd gemaakt met 21ste eeuwse vaardigheden, als onderzoeken, ontwerpen en presenteren.

”Dat de bedrijven en organisaties uit de regio hierin een actieve rol oppakken, maakt ons onderwijs uitdagend en betekenisvol”, aldus Arjan van Waveren, rector van Het Schoter.

Wethouder Merijn Snoek: “Ik vond de samenwerking ontzettend leuk en zinvol. De vraag die wij gesteld hebben is: Hoe kunnen wij jongeren betrekken bij gebiedsontwikkelingsprojecten die we hebben, zoals bijvoorbeeld die van het Schoterbos, naast Het Schoter? Wij hebben op deze manier input gekregen van buitenaf en hebben ook meteen de jongeren iets meer kunnen vertellen over wat de gemeente is en wat de gemeente doet. Mooi dat er nu al zoveel bedrijven uit de regio meedoen. Dat is echt een win-win-situatie voor zowel het onderwijs, als voor de bedrijven en organisaties.” De oproep waarmee de jongeren hun presentatie afsloten: “Dus gemeente, laat van je horen, niet alleen naar senioren”, gaat wat Snoek betreft zeker een vervolg krijgen.

Leren buiten de school

Naast de gemeente waren er nog een elftal andere deelnemende bedrijven/organisaties. Voor opdrachtgever de Immanuelkerk uit Haarlem-Noord bedachten vier leerlingen een betere naam voor de basiscursus voor kinderen die voortaan ‘het goddelijke gesprekje heet’. De jongeren hebben de smaak zo te pakken dat ze ook nog – buiten school om – een spelletjesavond voor de kerk gaan beleggen om het contact tussen ouderen en kinderen te bevorderen.

Projectleider Maria de Voogd: “Het is geweldig als leerlingen zelf initiatief gaan nemen om buiten school verder te leren. Wij kunnen ze coachen, leren hoe je onderzoek doet, hoe je een verbeterplan maakt en dit uitvoert. Maar het echte leren (ook van fouten), dat doen de leerlingen zelf. Als docenten zijn we dan ook ontzettend trots op wat onze leerlingen vanmiddag hebben laten zien.”

Trots waren ook de aanwezige ouders na afloop. Een moeder verwoordde het als volgt: “Ik vond dat ze het super goed deden, ze stonden daar echt als vier kanjers hun plan te presenteren. Het was echt een moeilijke opdracht, in het begin hadden ze een beetje moeite met opstarten, want ze moesten veel zelf uitzoeken. Maar gaandeweg merkte ik dat ze echt in het project kwamen en zelfs in het weekend enthousiast samen gingen oefenen. Dat vond ik echt heel erg leuk om te zien.”

Vaardigheden waar je later iets aan hebt

Juriaan Petter, programmamanager bij ABN-AMRO blikt na de presentaties enthousiast terug:

“Wat zie je de leerlingen groeien in die paar weken dat we ze mochten begeleiden. Eerst stuurden ze me eenregelige e-mails met een korte vraag, nu durven ze al door te vragen en alternatieven met me te bespreken. Bovendien zag ik nu dat ze mijn input en feedback ook verwerkt hebben in hun presentatie; ze hebben er echt iets van geleerd. Dit is zo belangrijk, dat er ook in het voortgezet onderwijs aandacht is voor het opdoen van dit soort praktische leerervaringen; niet alleen maar wat er in de boeken staat. Kinderen leren in zo’n project vaardigheden waar ze later in hun vervolgopleiding of baan nog iets aan hebben.”

De andere deelnemende bedrijven en organisaties waren: Frans Hals Museum, Pier K uit Hoofddorp, kapper Galjé uit Velserbroek, De Naald van Haarlem-Noord, de Dierenambulance, Gezondheidscentrum Velserbroek, de kinderboerderij en de Artisklas uit het Schoterbos, IJzerhandel Toornend.

Ook samenwerken?

Wilt u met uw bedrijf of organisatie ook het onderwijs steunen en een vorm van samenwerking realiseren? Stuurt u dan een e-mail naar m.devoogd@schoter.nl.