Onderwijs

Projectmatig werken op het vwo:

Op het vwo werken we in de onderbouw met vakoverstijgende complexe opdrachten naast de reguliere lessen. Zo’n opdracht duurt ongeveer acht weken, waarin je veel leert over een bepaald thema, bijvoorbeeld Voeding of Arm en rijk. Doordat we op maat werken met de computer kun je vaak je eigen interesse volgen, op je eigen niveau. Bij ons op het vwo ben je de toekomstige wetenschapper van de 21ste eeuw! Je leert onderzoek doen, verslag leggen en presenteren, maar ook samenwerken en je persoonlijke vaardigheden versterken. Daag jezelf uit in een mini-les!

vwo op Het Schoter 17-01-19
vwo op Het Schoter 17-01-19

Elke workshop heeft op elke datum max. 20 plekken. Als je bent ingeschreven, ontvang je een e-mail.