Tweetalig mavo

Ben jij een echte globetrotter? Wil je steengoed worden in Engels? Heb je zin in een grensverleggende uitdaging? Dan is een tweetalige opleiding op Het Schoter iets voor jou! Tweetalig onderwijs op Het Schoter betekent dat je veel van je lessen in het Engels krijgt én dat we je voorbereiden op een actieve rol in een internationale samenleving.

 

Onderbouw Mavo
In de onderbouw volg je het grootste deel van je vakken in het Engels, leer je uit Engelstalige boeken en spreek en schrijf je Engels tijdens de les. Ook je toetsen zijn in het Engels. Om ervoor te zorgen dat je het Engels daarvoor goed genoeg beheerst, krijg je een uur extra les. Bovendien word je goed begeleid en ondersteund door docenten die Engels als moedertaal hebben (native speakers), of die het Engels zeer goed beheersen.

Maar tweetalig onderwijs is meer. Je leert over grenzen heen kijken en volgt een gevarieerd en uitdagend internationaal programma op intellectueel, cultureel en sociaal gebied. Zo ga je regelmatig op excursie naar het buitenland, werk je met leerlingen uit andere landen aan projecten, doe je mee aan een internationale uitwisseling, bezoek je Engelstalige theatervoorstellingen en leg je een portfolio aan met allerlei opdrachten over Europa en de wereld.

Je begint je eerste jaar in het TTO met een ‘immersion period’ van ongeveer 6 weken. In deze periode krijg je voor de vakken die in het Engels worden gegeven nog geen toetsen voor een cijfer. Deze periode staat in het teken van wennen aan de tweetalige leeromgeving. Je docenten en je mentor gaan je goed begeleiden om de omschakeling te maken om alleen nog in het Engels te communiceren. Deze eerste periode wordt afgesloten met het brugklaskamp.


Het tweede leerjaar op de mavo staat in het teken van het afsluiten van de onderbouw. In twee jaar tijd heb je een uitgebreid portfolio aangelegd waarin je allerlei opdrachten, reisverslagen, internationale projecten en ervaringen hebt opgenomen. Aan de hand van dit portfolio ga je een persoonlijke presentatie maken die in het teken staat van je ontwikkeling en interesses. Hier kan je laten zien wat je in die twee jaar tweetalig onderwijs allemaal gedaan en geleerd hebt. Natuurlijk sluiten we het jaar feestelijk af met een uitreiking.

 

Bovenbouw Mavo
In de bovenbouw krijg je alle vakken waar je centraal schriftelijk eindexamen in doet weer in het Nederlands. Dit doen we om je zo goed mogelijk voor te bereiden op het examen, dat in het Nederlands is. Toch kan je op de mavo, de havo én het vwo ook in de bovenbouw kiezen voor TTO. Het TTO programma ziet er in de bovenbouw alleen wel iets anders uit.

Op het gebied van Engels ga je in de derde klas op voor het MAVO eindexamen Engels en in de vierde klas voor het Cambridge FCE certificaat. Verder ga je in de derde klas op reis en krijg je de vakken EIO, Physical Education en Social studies in het Engels aangeboden. Ook binnen het studiekeuze traject en de maatschappelijke stage kennen we Engelstalige en of internationale activiteiten.

De mavo biedt jou hiermee een volledige tweetalige opleiding waarmee je goed voorbereid en met een prachtig portfolio aan een MBO opleiding of de, al dan niet tweetalige, havo kan gaan beginnen!

 

Veel meer algemene informatie over tweetalig onderwijs vind je op deze website