Tweetalig havo

 

Ben jij een echte globetrotter? Wil je steengoed worden in Engels? Heb je zin in een grensverleggende uitdaging? Dan is een tweetalige opleiding op Het Schoter iets voor jou! Tweetalig onderwijs op Het Schoter betekent dat je veel van je lessen in het Engels krijgt én dat we je voorbereiden op een actieve rol in een internationale samenleving.

 

Onderbouw havo
In de onderbouw volg je het grootste deel van je vakken in het Engels, leer je uit Engelstalige boeken en spreek en schrijf je Engels tijdens de les. Ook je toetsen zijn in het Engels. Om ervoor te zorgen dat je het Engels daarvoor goed genoeg beheerst, krijg je een uur extra les. Bovendien word je goed begeleid en ondersteund door docenten die Engels als moedertaal hebben (native speakers), of die het Engels zeer goed beheersen.

Maar tweetalig onderwijs is meer. Je leert over grenzen heen kijken en volgt een gevarieerd en uitdagend internationaal programma op intellectueel, cultureel en sociaal gebied. Zo ga je regelmatig op excursie naar het buitenland, werk je met leerlingen uit andere landen aan projecten, doe je mee aan een internationale uitwisseling, bezoek je Engelstalige theatervoorstellingen en leg je een portfolio aan met allerlei opdrachten over Europa en de wereld.

Je begint je eerste jaar in het TTO met een ‘immersion period’ van ongeveer 6 weken. In deze periode krijg je voor de vakken die in het Engels worden gegeven nog geen toetsen voor een cijfer. Deze periode staat in het teken van wennen aan de tweetalige leeromgeving. Je docenten en je mentor gaan je goed begeleiden om de omschakeling te maken om alleen nog in het Engels te communiceren. Deze eerste periode wordt afgesloten met het brugklaskamp.

 

Junior college
In het derde jaar rond je het junior college af. Je leert hoe je een bevlogen speech schrijft en houdt bij de Junior Speaking Contest en je leert tijdens een Model United Nations hoe je moet debatteren over uitdagingen waar de wereld tegenwoordig voor staat, zoals het armoedeprobleem of de vluchtelingencrisis. Van deze en alle andere activiteiten die je in het kader van Europese en Internationale Oriëntatie onderneemt, leg je een digitaal portfolio aan. Helemaal aan het eind van het Junior college, in de derde klas, doe je mee aan het Cambridge Checkpoint examen. Als je dit succesvol afrondt, ontvang je een junior certificate.

 

Bovenbouw
In de bovenbouw krijg je alle vakken waar je centraal schriftelijk eindexamen in doet weer in het Nederlands. Dit doen we om je zo goed mogelijk voor te bereiden op het examen, dat in het Nederlands is. Toch kan je op de mavo, de havo én het vwo ook in de bovenbouw kiezen voor TTO. Het TTO programma ziet er in de bovenbouw alleen wel iets anders uit.

Bovenbouw havo Senior program
In de bovenbouw van de tweetalige havo volg je een speciaal Cambridge programma: Language and Literature. Ook de vakken Physical Education, Social Studies, Art & Culture en Global Perspectives volg je in het Engels. De vakken waarin je centraal schriftelijk eindexamen gaat doen, zijn in het Nederlands. Ook in de bovenbouw besteden we veel aandacht aan internationalisering in de vorm van bijvoorbeeld samenwerkingsprojecten en een internationale uitwisseling. Aan het eind van bovenbouw kun je een Cambridge diploma halen voor Language and Literature. Daarnaast kun je Cambridge certificaten halen voor Global Perspectives en Engels. Al deze diploma’s geven je beslist een voorsprong bij je vervolgopleiding!

 

Veel meer algemene informatie over tweetalig onderwijs vind je op deze website