Organisatie

Het Schoter maakt leren leuker, maakt leerlingen sterker, blijft gezellig, is niet duur en houdt contact.

Het Schoter

...maakt leerlingen sterker

Op Het Schoter is er persoonlijke aandacht en begeleiding om talenten te ontwikkelen. Er is voldoende uitdaging en ook opvang als dat nodig is. Leerling-begeleiders, mentoren, de zorgcoördinator, een schoolpsycholoog en nog veel meer hulptroepen werken samen om het vertrouwen van leerlingen te vergroten. Ook als het (even) niet vanzelf gaat.

...blijft gezellig

Op dit moment heeft Het Schoter ongeveer 850 leerlingen. Klein genoeg om overzichtelijk te blijven. Nieuwe leerlingen zijn verbaasd hoe snel ze de meeste gezichten leren kennen. Tegelijkertijd ook groot genoeg om een paar spelregels met elkaar af te spreken. Op die manier blijft Het Schoter een goede, gezellige school waar iedereen zich veilig voelt en waar leerlingen met plezier naartoe gaan.

...maakt leren leuker

Nét even wat meer tijd om de lesstof onder de knie te krijgen. Samen met medeleerlingen een topwerkstuk in elkaar zetten. En als het nodig is extra persoonlijke hulp bij je huiswerk. Bij Het Schoter is leren veel leuker omdat je op verschillende manieren met lesonderwerpen om leert gaan.

...is niet duur

Het Schoter is, inclusief de extra’s en uitstapjes, voor iedereen toegankelijk vanwege de betaalbare ouderbijdragen. Alle kosten per leerjaar zijn transparant en overzichtelijk. Wie extra hulp nodig heeft bij het dragen van de schoolkosten, kan onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op het Schoterfonds of een tegemoetkoming in de schoolkosten aanvragen.

...houdt contact

Goed contact tussen kinderen, ouders en school is belangrijk voor de ontwikkeling van onze leerlingen. Communicatie over het reilen en zeilen van uw  kind en van de ontwikkelingen op school organiseren we via ouderavonden, de website en de e-nieuwsbrief. Op initiatief van de Ouderraad kunt u deelnemen aan thema-avonden en de MR is een belangrijke schakel tussen schoolleiding en leerlingen en hun ouders.