Onderwijsaanbod en extra's

Onderwijs aanbod en extra’s

Sinds het schooljaar 2014-2015 heeft het Schoter een mavo- en een havo-opstroomklas (in de tabel mavo+ en havo+).  De mavo-opstroomklas is voor de leerlingen met een mavo/havo-advies van de basisschool en het sterke vermoeden van de leerkracht van groep 8 dat de leerling meer kan én wil. In de mavo-opstroomklas wordt op havo-niveau les gegeven. De toetsen zijn op zowel havo-niveau als mavo-niveau. Leerlingen uit de mavo-opstroomklas stromen na het eerste jaar door naar 2 havo of naar 2 mavo. 

de havo-opstroomklas is voor de leerlingen met een havo/vwo-advies van de basisschool en het sterke vermoeden van de leerkracht van groep 8 dat de leerling meer kan en de gedrevenheid heeft meer te willen. In de havo-opstroomklas wordt op vwo-niveau les gegeven. De toetsen zijn op zowel vwo-niveau als havo-niveau. Leerlingen uit de havo-opstroomklas klas stromen na het eerste jaar door naar 2 vwo of naar 2 havo. Voorwaarde voor toelating in een mavo- of havo-opstroomklas is een havo- of vwo-aantekening van de leerkracht van groep 8 op het toelatingsformulier.

Overzicht aantal lesuren per vak, per week en per afdeling

  mavo mavo+ havo havo+ vwo TTO-vwo
Nederlands 3 3 3 3 3 3
Engels 3 3 3 3 3 3
Extra Engels    –  –     2
Frans 2 2 2 2 2 2
Geschiedenis 1 1 1 1 1 1
Aardrijkskunde 2 2 2 2 2 2
Wiskunde 3 3 3 3 3 3
Biologie 2 2 1.5 1.5 1.5 1.5
Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 2 2
Tekenen 1 1 1 1 1 1
Muziek 1 1 1 1 1 1
Drama 1 1 1 1 1 1
Extra Nederlands/Rekenen 1 1 1 1 1  –
Mentoraat 2 2 2 2 2 2

Overzicht extra aanbod per type onderwijs

  mavo mavo+ havo havo+ vwo TTO-vwo
Versterkt Engels (1 uur extra per week gehele leertijd) Ja Ja Ja Ja Ja nee
Cambridge certificaat halen Ja Ja Ja Ja Ja nee
Niveau lessen mavo havo havo vwo vwo vwo
Toetsen op niveau mavo mavo/havo havo havo/vwo vwo vwo
Tekenen in onderbouw Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Tekenen als eindexamenvak Ja nee nee nee nee nee
Drama in de onderbouw Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Drama als eindexamenvak Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Filosofie als eindexamenvak nee nee nee nee Ja Ja
Lichamelijke opvoeding/sport in onderbouw Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Lichamelijke opvoeding/sport als eindexamenvak Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Eindexamen 7 vakken (makkelijk doorstroming Havo) Ja Ja nee nee ​nee nee
Mentorbegeleiding gedurende hele schoolperiode Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Regelmatig RTTI-toetsen gedurende schooljaar Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Deelname en voorbereiding Junior Lagerhuis/Debating Competition nee nee nee nee Ja Ja
Meer dan helft van de vakken in het Engels nee nee nee nee nee Ja
Lessen, boeken, proefwerken in het Engels nee nee nee nee nee Ja
Cambridge Advanced Exam en IB-certificaat nee nee nee nee nee Ja
Excursies Londen en andere Engelse steden nee nee nee nee nee Ja
Uitwisseling school uit Polen nee nee nee nee nee Ja
Native speakers in lessen nee nee nee nee nee Ja
Bezoeken Engelstalige voorstellingen nee nee nee  nee nee Ja
Duidelijke aantekening basisschool nee havo nee vwo nee gymnasium