Kwaliteitszorg

Kwaliteitszorg

Het Schoter maakt, samen met 23 andere scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Haarlem, Haarlemmermeer en Velsen,  onderdeel uit van de Dunamare Onderwijsgroep. De opzet van Dunamare is gericht op de verbetering van leerprestaties en vorming van leerlingen omdat samenwerking leidt tot financiële voordelen,  gezamenlijke investeringen, ondersteuning vàn en uitwisseling (van kennis en ervaring) tussen medewerkers, gezamenlijke aanpak van kansen en problemen.

Kwaliteit

Om scholen in Nederland met elkaar te kunnen vergelijken, is er 'Vensters voor Verantwoording'. De vraag: "Hoe doet Het Schoter het ten opzichte van andere scholen in de buurt", wordt helaas niet beantwoord. Het Schoter publiceert alleen de eigen resultaten. Hier vindt u statistische informatie over:

  • slagingspercentages;
  • in- en doorstroomgegevens;
  • het zorgplan;
  • het schoolplan;
  • de bedrijfsvoering.

Kwaliteit bewaken binnen de school is een taak van de schoolleiding, de medezeggenschapsraad en de ouderraad.