Onderwijs

Wij werken mede volgens de kernwaarden van Dunamare Onderwijsgroep (uitdagend, professioneel, ambitieus, inlevend en veilig).

Onderwijs

Het Schoter is een school met een openbaar karakter. Ieder kind is er welkom, ongeacht godsdienst, levensbeschouwing of sociaal-culturele achtergrond. Wij werken mede volgens de kernwaarden van Dunamare Onderwijsgroep (uitdagend, professioneel, ambitieus, inlevend en veilig). Deze waarden vormen samen een meetlat en concreet uitgangspunt voor ons dagelijks handelen.

Succesv​olle toekomst

Wij zien het als onze verantwoordelijkheid onze leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden bij het verkennen van de eigen mogelijkheden en interesses, naast excellente kennisoverdracht. We willen iedereen op cognitief, sportief, sociaal en cultureel gebied een uitdagend programma aanbieden. Onze professionele en bevlogen docenten worden met het oog daarop regelmatig bijgeschoold (life long learning) zodat zij up-to-date blijven en in hun lessen gebruik kunnen maken van de modernste leermiddelen.

Leerlingen, onze medewerkers, maar ook ouders – als partners in de opvoeding – spelen allen een belangrijke rol in het onderwijs op Het Schoter. Iedereen voelt zich gezien, gehoord en gewaardeerd. Mede hierdoor kan iedere leerling het maximale uit zichzelf halen en zich voorbereiden op de wereld van morgen, voor een succesvolle toekomst!

Missie

​Onze missie is alle leerlingen zo veel mogelijk te laten leren zodat ze zijn voorbereid op een actieve rol in een steeds internationaler wordende samenleving.