Via onderstaande link kunt u de rekentoets-scores van het Schoter bekijken. Ook is zichtbaar hoe Het Schoter scoort ten opzichte van andere scholen in Haarlem. Wij zijn trots om te kunnen melden dat onze havo en vwo leerlingen het beste scoren! Dit is op zich voor ons als school geen grote verrassing. Al een aantal jaren timmeren wij aan de weg op het gebied van het rekenonderwijs en de rekentoets. Vanaf de tweede klas hebben alle leerlingen wekelijks een extra lesuur rekenen. De rekenlessen worden verzorgd door onze vakdocenten wiskunde. En Marco Schipper, docent wiskunde, is verantwoordelijk voor de coördinatie van deze rekenlessen. Indien u vragen heeft over de rekentoets dan kunt u zich tot hem wenden.

http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/hoe-presteert-jouw-school-op-de-rekentoets

reken