De leerlingen van klas 1 en 2 hebben naast hun lesboeken de beschikking over een laptop. Van ouders en leerlingen krijgen we de feedback dat de laptop een toegevoegde waarde heeft in de les en ook daarbuiten. In steeds meer lessen wordt naast de boeken gewerkt met digitaal materiaal en de extra mogelijkheden die de laptop biedt. Onze docenten zijn (en worden nog steeds) geschoold om hun computervaardigheden te vergroten en hoewel we de lesboeken zullen blijven gebruiken verwachten we dan ook dat het laptop gebruik nog verder zal toenemen.

Leerlingen vinden het prettig dat ze een laptop hebben, al vinden ze het aan het begin van de brugklas soms nog lastig om met de verschillende programma’s om te gaan. In de lessen mediawijsheid in klas 1 leren onze leerlingen daarom o.a. de volgende programma’s gebruiken: Word, Excel, PowerPoint/Prezi, Publisher, OneNote, OneDrive, Outlook en sinds dit schooljaar ook ClassNote. Van deze opgedane kennis en vaardigheden wordt gebruik gemaakt in de vak lessen.

In de lessen wordt de laptop steeds vaker ingezet om verdiepingsopdrachten aan te bieden aan leerlingen die daar aan toe zijn en verbredingsopdrachten aan leerlingen die nog wat extra oefening nodig hebben om de stof goed te leren beheersen: de laptop maakt differentiëren in tempo en niveau eenvoudiger.

pc

In het kader van ons onderwijskundig concept, het Volledig Leren, biedt de laptop tal van mogelijkheden. Wij willen dat onze leerlingen hersenactief zijn en gebruiken daarom activerende didactiek. Een voorbeeld: geen hoorcollege van de docent geschiedenis over bijvoorbeeld de bouwkunst van de oude Grieken. In plaats daarvan gaan de leerlingen op internet zoeken wat ze over het onderwerp kunnen vinden. Ze maken in tweetallen notities en presenteren hun bevindingen na een half uur aan hun klasgenoten. Pas daarna volgt aanvullende uitleg van de docent. Leerlingen vinden deze manier van leren uitdagend en leuk en het leerrendement is door deze manier van leren groter. Ander voorbeeld: bij biologie wordt in groepjes een Praktische Opdracht in Classnote gemaakt. Deze opdracht wordt gedeeltelijk in de les gemaakt, maar ook thuis werken de leerlingen aan de opdracht. Ze leveren hun individuele bijdrage aan de groepsopdracht en de docent kan voortdurend op afstand meekijken en feedback geven aan de groep en ook aan de individuele leerling. En zo zijn er nog veel meer voorbeelden te geven. Vraag uw kind eens naar het gebruik van de laptop in de verschillende lessen…….. Toch nog eentje dan: klik hier en zie hoe de leerlingen in wedstrijdvorm de stof verwerken die ze zojuist bij aardrijkskunde geleerd hebben over klimaten. Let u eens op het brongebruik van de kinderen in het filmpje: elkaar, de laptop, de telefoon en de atlas. Op het bord is te zien hoe de groepjes vorderen.

Aan het einde van dit schooljaar zullen we het laptop gebruik wederom evalueren door middel van een enquête. De enquête wordt gehouden onder alle leerlingen van klas 1 en 2 en hun docenten.

Mardike de Goede