Van ‘Versterkt Engels’ op Het Schoter naar ‘Cambridge exams’ voor 3-mavo & 4-havo 2015-2016.

Met 3 uur Engels voor iedere klas wil Het Schoter niet alleen alle leerlingen zo goed mogelijk Engels leren, maar ook zo veel mogelijk leerlingen de kans geven een Cambridge diploma te behalen. Cambridge diploma’s zijn internationaal erkend en een bewijs van belangrijke vaardigheden in het Engels. Onze school richt zich op drie gemiddelde niveaus, te weten PET voor Mavo, FCE voor Havo en CAE voor Vwo. Onderstaand schema laat zien hoe deze drie niveaus steeds één ERK-niveau uitsteken boven het gevraagde voor de landelijke eindexamens. Meer informatieve over de niveaus is hier te vinden en op www.erk.nl .

exams

 

 

 

 

 

Vorig jaar heeft de eerste lichting Schoter leerlingen (leerlingen uit 3-mavo) zeer succesvol aan het Cambridge traject deelgenomen. Dit jaar komt daar de eerste lichting 4-havo leerlingen bij. Alle leerlingen uit 3-mavo en 4-havo krijgen het aanbod om deel te nemen aan het examentraject. Leerlingen die zich hier voor opgeven, maken allemaal in december proefexamens. Leerlingen die voor de proefexamens slagen én die bereid zijn om de extra lessen te komen volgen, mogen deelnemen aan het Cambridge examentraject. Deze lessen starten in januari. Tijdens de lessen worden de leerlingen optimaal voorbereid op spreek-, luister- en schrijfvaardigheid. Via the British Council melden we onze leerlingen aan voor de examens en deze examens worden in mei op een locatie buiten school afgenomen. Een spannend moment, voor de leerlingen, maar zeker ook voor de docenten Engels die onze leerlingen op de examens voorbereiden. Uiteraard hopen we ook dit jaar weer op veel geslaagde mavo- en havo-leerlingen. Ik wens alle leerlingen en de collega’s van de vakgroep Engels een prettig en succesvol examentraject toe.

Renske Bootz
Teamleider tvwo